نمایش 1 - 1 از 1
بازنشری از یک گزارش/ نوجوان 13 ساله ای را در روستای شرکان می بینیم که خود به تنهایی در برابر مشکلات زندگی مردانه ایستاده است و زندگی خود را در بی مادری و در کنار پدر پیر خود در خانه روستایی در باغ خود به سختی می گذراند. 09/12/1396 - 13:26
اشتراک در نان پختن