پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله23:35 - 1393/06/02

بهبود وضعیت فیزیکی بیمارستان در راستای ارتقای کیفیت هتلینگ انجام گرفت

رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان پاوه در گفتگويي با خبرنگار هزارماسوله از اتمام تعميرات بخش هاي مختلف بيمارستان قدس پاوه خبر داد و گفت: با تعميرات بخش هاي مختلف بيمارستان قدس پاوه بهبود وضعیت فیزیکی بیمارستان در راستای ارتقای کیفیت هتلینگ انجام گرفت.

رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان پاوه در گفتگويي با خبرنگارهزارماسولهاز اتمام تعميرات بخش هاي مختلف بيمارستان قدس پاوه خبر داد و گفت: با تعميرات بخش هاي مختلف بيمارستان قدس پاوه بهبود وضعیت فیزیکی بیمارستان در راستای ارتقای کیفیت هتلینگ انجام گرفت.
دكتر سليمي افزود:همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستان‌ قدس وابسته به وزارت بهداشت و درمان، با تأمین اعتبار لازم در دستور کار وزارت قرار گرفت.
وي گفت:مرحله اول بهبود وضعيت هتلينگ بيمارستان قدس پاوه با تعمير و بازسازي، تعويض درب ها، تعويض رادياتور و سيستم گرمايشي، تعويض پرده هاي بخشهاي مختلف جراحي، داخلي و اطفال همراه بود.
وي ادامه داد:تخريب و تعمير كلي سرويس هاي بهداشتي بخش هاي بستري و احداث 12 چشمه سرويس بهداشتي ، تعويض سيستم روشنايي ، تعويض كف پوش رمپ بالارو و رنگ آميزي بخشهاي مختلف بيمارستان از ديگر فعاليتهاي انجام شده در طرح بهبود وضعيت هتلينگ بيمارستان بود.
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان پاوه گفت:تعمیرات بیمارستان به ترتيب اولويت از بخش هاي ضروري آغاز و در فازهاي بعدی با توجه به اهمیت بخش ها، مورد بازسازی و تعمير قرار گرفتند.
دكتر سليمي تصريح داشت:ميزان اعتبار نيز با توجه به نياز بيمارستان به تعميرات اساسي و بهسازي فضاهاي اتاق ها در اختيار اين بيمارستان پاوه قرار گرفت.
وي در پايان گفت:انشالله مراسم افتتاحيه بازسازي بخش هاي بيمارستان قدس پاوه در هفته دولت انجام خواهد گرفت.
 
قبل از تعميرات
 
 
 
بعد از تعميرات