پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله00:28 - 1400/05/26

قطعی های مکرر برق در پاوه از افت فرکانس در نیروگاه است

قطعی های مکرر برق در پاوه از افت فرکانس در نیروگاه است.

به گزارش هزارماسوله ،این روزها قطعی های مکرر برق باعث نارضایتی مردم در شهرستان شده است به طوری که قرار بود که طبق زمان بندی مشخص برق سطح شهرستان پاوه قطع شود در حالی که هنوز به زمان قطعی نرسیده، برخی از فیدرها دوبار قطع شده اند.

در این باره یک منبع آگاه به هزارماسوله گفت: بدلیل افت فرکانس نیروگاه ، برق چند فیدر اصلی شهرستان به صورت اتوماتیک و تا رسیدن به مرحله عادی دچار قطعی شد.

 

وی افزود: این قطعی ها خارج از برنامه بوده و ان شاالله با عادی شدن فرکانس نیروگاه، جریان به مدار بر می گردد.

وی گفت: بدلیل افت فرکانس تا محدوده  49HZ (هرتز) ناشی از مصرف زیاد برق رله های کنترل فرکانس عمل کرده و همکنون بجز فیدر هولی (بخاطر بیمارستان) بقیه فیدرها قطع گردیدند.

وی افزود: تا ایستا شدن اوضاع و نرمال شدن فرکانس نیروگاه - فیدرها بصورت متوالی وارد مدار میشوند.