پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله09:15 - 1400/12/03
یادداشت: علی حسینی

حراست از پیام رای مردم با تغییر مدیران دولت گذشته

حال که مردم به تغییر رای داده اند و ریاست جمهوری هم بر عدم استفاده از بانیان وضع موجود تاکید دارند، تغییر کلیه اجزای دولت در حقیقت به معنای حراست از آرای مردم است.

به گزارش هزارماسوله ،علی حسینی* دریادداشتینوشت: ۱- در هر کشوری که نظام حکومت آن مبتنی بر نظر مردم باشد، برای تصمیم گیری های مهم بایستی به دیدگاه مردم توجه کرد. مصداق بارز این توجه به نظر مردم، انتخابات است. در حقیقت نظام های حکومتی انتخابات را برگزار می کنند تا مردم اعلام کنند که چه چیزی را می خواهند. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که یکی از مترقی ترین نظام های جهان محسوب می شود، برگزاری انتخابات ها نعمتی است که از طریق آن نظرات مردم در تمامی ابعاد مرتبط با کشور مشخص می شود‌.

۲- انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برگزار و نتیجه آن انتخاب حضرت آیت الله رییسی به عنوان ریاست جمهوری بود. این انتخاب توسط مردم در حالی انجام شد که در رقابت های ریاست جمهوری افراد دیگری هم بودند که به نوعی نماد تداوم دولت روحانی محسوب می شدند؛ با این وجود مردم نظر خود را اعلام کردند که رای به تغییر بود.

۳- برای برگزاری انتخابات ها هزینه های مادی و غیرمادی زیادی می شود تا نتایج رای مردم مشخص شود. تک تک آرای مردم ارزشمند است و بر همین اساس باید از آن ها حراست کرد. یکی از اقدامات لازم برای حراست از آرای مردم، اجرای نظر مردم است. وقتی مردم در انتخابات ۱۴۰۰ به تغییر رای داده اند بایستی تغییر را در تمامی دولت دید. در این میان حضرت آیت الله رییسی بارها تاکید کرده اند که نباید از بانیان وضع موجود استفاده کرد؛ این تاکید ریاست جمهوری هم نشان دهنده اعتقاد ایشان به تغییر است.

۴- وقتی از دولت صحبت می شود باید یک مجموعه کلی را در نظر گرفت زیرا دولت ها فقط یک نفر نیستند. رئیس جمهور، وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل، مدیران میانی و ... مجموعه یک دولت را تشکیل می دهند. حال که مردم به تغییر رای داده اند و ریاست جمهوری هم بر عدم استفاده از بانیان وضع موجود تاکید دارند، تغییر کلیه اجزای دولت در حقیقت به معنای حراست از آرای مردم است. برای حراست از پیام رای مردم مدیران دولت گذشته را باید تغییر داد.

 

*روزنامه نگار و فعال اجتماعی