پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله19:51 - 1401/05/11

هم صدایی اعضای شورای اسلامی شهر نوید بخش آینده ای روشن

شهردار پاوه هم صدایی و اتحاد اعضای شورای اسلامی شهر به هنگام اتخاذ تصمیمات را نویدبخش آینده ای روشن برای شهر پاوه عنوان نمود.

به گزارش هزارماسوله ، مهندس مرادی شهردار پاوه با اشاره به جلسه اخیر شورای اسلامی شهر با دستور کار تعیین هیأت رئیسه و انتخاب رئیس شورای اسلامی شهر با ۵ رأی و تبریک این اتفاق آرا به اعضای شورای اسلامی شهر مخصوصا آقای حسینی، آن را به فال نیک گرفت و عنوان نمود: این به اتفاق آرا بودن تصمیمات اعضای شورای اسلامی که ما آن را در اکثریت قریب به اتفاق مصوبات شورا هم ملاحظه می کنیم، نشانگر ارجحیت منافع عمومی بر منافع شخصی برای اعضای شورا و نمایانگر اولویت داشتن خدمت رسانی به مردم برای آنها است.

سالم مرادی تصریح نمود: این وحدت رویه اعضای شورای اسلامی شهر، زمینه ای مساعد جهت انجام کار و خدمت بدون حاشیه برای مجموعه مدیریت شهری را فراهم می نماید و نویدبخش آینده ای روشن برای شهر پاوه است.