پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله16:01 - 1402/08/15
یادداشت/ علاء الدین حیدری

" بی شرمی تا به این حد ... "

مراسم کودک کشی و قربانی کردن کودکان در واشنگتن در اوایل قرن بیستم سند تاریخی این خوی وحشی گری آنهاست ...

به گزارش هزارماسوله ، وزیر گردشگری رژیم غاصب اسرائیل در اظهار نظری جنایتکارانه خواهان بمباران اتمی غزه شده است .

 

البته چندان هم غیرمترقبه و دور از ذهن نبود چراکه ماهیت صهیونیست همین بوده و شالوده فکری و اساس اعتقادی آنها نابودی هر انسانی بجز همفکران خود است .

 

صهیونیستها نژاد خود را برتر و همه انسانهای دیگر را پست تر از خود می دانند .

 

تاریخ بیانگر خوی کودک کشی آنهاست که نشات گرفته از مبانی اعتقادی آنها می باشد.

 

مراسم کودک کشی و قربانی کردن کودکان در واشنگتن در اوایل قرن بیستم سند تاریخی این خوی وحشی گری آنهاست .

 

اما درخواست بمباران اتمی غزه توسط وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی بیانگر آرزوی دیرین و برنامه ریزی آنهاست .

 

وقتی اسرائیل به ۹۰۰ کلاهک هسته ای مجهز می شود و جهان هم آنرا می پذیرد ، گویای نهانخانه فکری و استراتژی وحشتناک و جنایتکارانه این رژیم در قبال دیگران است .

 

بیشتر از اینها هم از رژیم سفاک و خونریز صهیونیستی توقع جنایت و ددمنشی می رود ، اما تاسف بزرگ ما از این است که چطور مقامات این رژیم علنا و در مقابل افکار عمومی جهانیان و کشورهای مدعی حقوق بشر جسارت این اظهارات جنایتکارانه را داشته و وقیحانه خواستار نابودی ملتی بیگناه می شوند.

 

کجایند مدعیان حقوق بشری که برای بازداشت دو ساعته یک نفر هزاران بیانیه و دهها نشست و چندین مصوبه و قطعنامه صادر می کنند ولی در مقابل جنایت های صهیونیستها و درخواست بمباران اتمی غزه سکوت شرم آوری کرده اند.

 

البته در قاموس حقوق بشر آمریکائی و غربی همه انسانها برابر نیستند بلکه آن انسانی قابل دفاع است که همراه صهیونیست و همدل آمریکا باشد .

دیده بان حقوق بشر دیده فروبسته و در خواب زمستانی رفته و هرگاه سرباز اسرائیلی در مسیر تجاوز به فلسطین کشته شود آنها بیدار می شوند و مدعی حقوق بشر دروغین خود می گردند.

ولی در مقابل هولوکاست واقعی در فلسطین که در حال نسل کشی مردم غزه هستند ، نه چشم دارند و نه گوشی که ناله سه میلیون انسان در بند و مظلوم را بشنوند .

شرم بر آنانی که این جنایت بشری را می بینند و نمی بینند و ننگ بر آنهایی که صدای اینهمه تجاوز و بربریت را می شنوند و نمی شنوند .

بیانیه جهانی حقوق بشر را باید در زباله دانی های غزه به آتش کشید و خاکستر آنرا به بادهای مدیترانه سپرد .

غزه گورستان حقوق بشر غربی و دفنگته ادعای آزادی خواهی غربی هاست.

مجسمه آزادی را باید به اقیانوس ها سپرد ، چراکه امروز شرمنده زنان و کودکان فلسطین است .

در پاسخ به وزیر خونخوار صهیونیستی باید گفت که همانطور هیروشیما قد علم کرد و در مقابل همدستان شما ( آمریکا ) نیست نشد ، غزه هم هیچگاه خم نخواهد شد چراکه روح مقاومت و ایمان در آن جاری و زنده است .

آرزوی نابودی فلسطین را به گور خواهید برد.

 

✍️ سید علاءالدین حیدری

     فعال مدنی اهل سنت