بخش هورامی/

انجل؛بَرزتَرین وەزەنەو جهانی 

سرویس: بخش هورامیکد خبر: 301141|13:27 - 1402/05/15
نسخه چاپی
انجل؛بَرزتَرین وەزەنەو جهانی 
انجل بَرزتَرین و کەم وێنەتَرین وەزەنەو جهانیەن کە اینا کۆساڵانو وەرهۆرزو پانیشتو وەڵاتو ونزویلای جەآمریکای پانیشتەنە.

به گزارش هزارماسوله ، ای قەڵوەزە جە بەرزایی مای ۹۷۹میتری(۳۲۱۲فوت۲۲٫بەرابەرێو اِننەو وەزەنەو نیاگاراو آمریکای)مەمجیو دلێ دۆلێ کە دەورادەورش پۆژیانەرە بە جَنگلی فراوان و پەڕدار و درخت و دماجار ڕوەو پاناوو«اطلسی»مکێشیۆ و مەمجیۆنە دلێش

 

. ای تافێ بەشێ جە پارکی نەتەوەیی"کانایما"و اُستانو بولیوارو ونزویلاین. جە واقع وەزەنە،بەشێ جە ڕۆخانەیەن کە شۆنەو ویار جە ڕاگای هَموارەنە،بە نزیک بیەی لاو یاگێ نزم و وارتەری،جە تاش و بَرزایەنە موەزۆرە و ڕوەو واری مەمجیۆ و بۆنەو قۆرسی و هازەی فرە سەنگینو آوێ جە پایینشەنە،چاڵی گەورێ وەشێ مکەرۆ. 

 

وەزەنەو انجل-ی،بَرزتەرین وەزەنەو جهانیەن و وَختو وێشەنە دوردەسەیاو و نادیارە بیێنە،هەتا ساڵەو ۱۹۳۰عیسایی،کەسی نەد٘یبێ وناشناس و گِمنام مەنێبێ و جگە خەڵکو بومی و اصلی دەوروبەریش،کەسێو هاگاش جە بیەی ای تافێ نەویەن تا اینە کە چی ساڵێنە(۱۹۳۰ عیسایی) باڵەپڕوانێ(خلبان) آمریکایی بەنامێ"جیمی انجل"ی(James Angel)کە پەیجۆرو اِستەیەو زَڕ و طَلای بێ،هۆرکەوت چەمش مگنۆ پی وەزەنێ.

 

 انجل جە وینای ای تافە بەرز و بڵند و زەریفێ خافلگیر مەد٘ۆ و مەپەشۆکیۆ و پەنەش وەشەن جارێو تەر بلۆوە پەی وینای و سەردای و اَژناسای خاستەریش و جا دماتەرۆ چەنی هامسەر و ڕازانێ(راەبلد و راهنما)کۆساڵانی ملۆوە پەی تماشاو ای تافێ و بَدبَختانە هواپیماکەش مەگنۆرە(موەزۆرە) دلێ زەلاوێ و پیجۆره جە پیمای زیاتەرو ڕاکێ مەگنانێ و نماتاوان دیسان هواپیماکەی ڕاس بکرانێوە و بلانێ بەرزایی تافەکێ. 

 

انجل و هامڕاکێش دوێ حەفتێشا پەنە مشۆ و دماتەرۆ بە پای و پیادە و بێ هواپیما مگێڵانێوە پەی پایگاکێشان. اَژناسای تَمیز و کامڵو ای تافێ ۱٤ ساڵێش خواینا،شۆنەو چواردە ساڵێ گرویە بە نیازو وینای و تاوتوکاری فرەتەرو بەروبومو ای تافێ بە قایەقێ موتوری مَلان پەی آگەی و ڕاسەرو ڕۆخانەکەی هۆرموەزان و هەرپاسە که جیمی انجلی واتەبێ،چەمشا مگنۆ اَو بَرزتەرین تافەو جهانی و وینای ای بَرزاییە و هاژەو آوێ فراوان و باشکۆ کە ڕوەو واری مەمجیۆ،پەیشا زەریف و سَرسام آوەر بێ. 

 

آوەو تافەو انجلی جە مانگێو پَڕ وَشت و وار و وارانی،میاوۆ اَوپەڕو فرەیی وجاروباریچ قمەو(حجم) آوەکێش اِننە فرێنە کە ما و کَمَرێ و توەنێ چیرو تافەکێ اصڵەن نمەپیویان. جیمی انجل ساڵەو 1956ی،وەنەش مەقۆمیۆ و بە هۆ مەقەدەرێ و حادثه هوایی،گیانش جە دەس مەد٘ۆ و دماتەرۆ پەی گەورەگێرتەی و یادآوری نام و کۆششو ای جهانگێڵەیە،بۆڵەو گڕدریاو لاشەکەیش مەشانان سەرو وەزەنو انجلی و هواپیماکەیچش ایسەتێ نا موزەو وەڵاتو ونزویلاینە.

 

 قابلو واتەیەن کە تافەو انجلی بە زوانو خەڵکو آ سَرزمینیە[کرپاکوپای] مواچیو کە بە زوانو آد٘یشان یانی:"مجیا و خوڕەو آوێ جە بَرزتەرین یاگێ". 

 

ای قەڵوەزە ایسەتێ یۆ جە یاگای دیدنی ونزویلای و گردو جهانیەن و جە ساڵەنە هَزاران کەسێ پەی وینای و تماشاو ای آفَریدەو بێ وێنەو خوایە ڕوانەو ونزویلای موان و ایجا چن ساڵێ چیوەڵیچ جە لیستو شۆنەما سروشتیەکانو یونسکوی ثبتی جهانی کریا.

 پانویس: وەزەنە،قەڵوەز،تاف:هەریەری یَک مانا مد٘انە،وەلێ بە پاو بَرز و نزمی آ یاگە مەمجیۆرە و هەرپاسە ڕادە و فرەبیەی آوێ، چەنی یۆی فرق و جیاوازیشان هەن و وەرو آنەی اِێمە جه منطقه گۆران و هورامانەنە تاف و آبشارێ هەمیشەیی و دایم و بَرزێ و پَرآوێ و فرێمان نیەنێ،جە هەر یەرە واچێ وەزەنە و تاف و قەڵوەزی اِستفادەمان کەردەن و نویستێنێمان.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد